Hình thức thanh toán

Thanh toán khi nhận hàng (COD): Sau khi nhận hàng, Khách hàng sẽ thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng.