Hình thức thanh toán

1.Thanh toán khi nhận hàng (COD): Sau khi nhận hàng, Khách hàng sẽ thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng.

2. Thanh toán qua tài khoản ngân hàng: Khách hàng sẽ chuyển khoản thanh toán trước khi giao hàng.